Ændring af indkøbsplanen i tiende fase af Statens Indkøbsprogram

21-04-2015

Udbuddene af Rengøringsydelser, Vagtydelser og Kontrolcentralydelser er tilføjet til Den danske stat v/Moderniseringsstyrelsens indkøbsplan.

I forbindelse med genudbuddene af Rengøring-, Vagt- og Kontrolcentralydelser lægges der som udgangspunkt op til, at flere ydelser bundles og udbydes samlet for at realisere positive synergieffekter. Eksempelvis kan direkte relaterede ydelser, som rengøringsydelser, rengørings- og forbrugsartikler, måtteservice, vask og leje af tekstil, planteservice og renhold af kaffemaskiner udbydes i et samlet udbud. Den endelige afklaring af hvilke direkte relaterede ydelser, der udbydes sammen med rengøringsaftalen, vil foregå med tæt inddragelse af ministerområderne i de ekspertgrupper, der nedsættes i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af udbuddene.

For udbuddene af Datakommunikation og Computere er dialogen gennemført. For udbuddene af Servere og Storage er fristen for anmodning om deltagelse overskredet og gennemførelsen af dialogen vil foregå gennem afholdelse af ét møde primo maj 2015 med hver af de udvalgte dialogpartnere.

For udbuddene af Rengøring-, Vagt- og Kontrolcentralydelser vil gennemførelsen af dialogen foregå gennem afholdelse af ét møde i maj 2015 med hver af de udvalgte dialogpartnere.

Læs nærmere her.