Afholdelse af 3. e-auktion for PC'er 2011

23-09-2011

Statslige institutioner, kommuner og selvejende institutioner deltog torsdag den 15. september i en e-auktion på pc’er på den fælles statslige indkøbsaftale for PC’er med udstyr. Sammen købte de 3.100 stationære og bærbare pc’er og realiserede samtidig en samlet besparelse på 7 mio. kr. 

Auktionsbuddene danner desuden grundlag for priserne ved senere suppleringskøb på aftalen. Det betyder, at en række varer kan handles indtil næste auktion til priser under niveau fra rammekontrakten. Suppleringskøbspriserne (kræver login) kan ses under siden Computere.

Om miniudbud med e-auktioner
For at sikre konkurrenceudsættelse blandt leverandørerne på den statslige aftale for pc’er afvikles der tre til seks gange årligt miniudbud med e-auktion. E-auktionen afholdes, når Statens Indkøb vurderer, at der vil blive indmeldt et tilstrækkeligt volumen fra de statslige myndigheder samt tilmeldte kunder.