Aftale om sikkerhedssoftware til mobile enheder er indgået

11-11-2014

Moderniseringsstyrelsen har på baggrund af EU-udbud indgået aftale vedrørende sikkerhedssoftware til mobile enheder.

Aftalen er indgået med Atea A/S som eneleverandør på aftalen. Atea A/S har vundet Moderniseringsstyrelsens udbud af sikkerhedssoftware til mobile enheder, da Atea A/S har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2015 og er gældende frem til 31. december 2017 med mulighed for tre års forlængelse frem til 31. december 2020.

Aftalen indebærer, at de statslige myndigheder frit kan anvende softwaren.

Kontraktvilkår og priser på tilknyttede ydelser bliver gjort tilgængelige på www.statensindkob.dk snarest. Bemærk, at adgang hertil kræver login til hjemmesiden, som der kan anmodes om her.