Aftale om trykkeri-, kopi- og printydelser er indgået

12-12-2014

Moderniseringsstyrelsen har på baggrund af EU-udbud indgået rammeaftale vedrørende indkøb af trykkeri-, kopi- og printydelser (trykkeriaftalen). Der er indgået kontrakter med følgende fem leverandører på aftalen:

  • F.E. Bording A/S 
  • GP-tryk A/S 
  • Kailow Graphics A/S 
  • PRinfo Konsortiet 
  • Rosendahls A/S

Leverandørerne har vundet Moderniseringsstyrelsens udbud af trykkeri-, kopi- og printydelser, da leverandørerne har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2015 og er gældende frem til 31. december 2016 med mulighed for to gange af hver et års forlængelse frem til 31. december 2018. Selvejende institutioner mv., kommuner, regioner, Danmarks Nationalbank og Folketinget vil også kunne gøre brug af aftalen. Kontraktvilkår og priser vil snarest blive gjort tilgængelige på www.statensindkob.dk. Bemærk, at adgang hertil kræver login til hjemmesiden.