Annullering af udbud af rammeaftale om udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider

13-01-2012

Moderniseringsstyrelsen ser sig desværre nødsaget til at aflyse udbuddet af den fællesstatslige rammeaftale om udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider.

Det skyldes, at Moderniseringsstyrelsen undervejs i udarbejdelsen af udbudsmaterialet har konstateret et behov for fleksibilitet i ydelserne og i forbindelse med etableringen af hjemmesideprojekter, som vanskeligt har kunnet indpasses i udbudsformen med direkte tildeling. Dertil har en række af de af udbuddet omfattede ydelser vist sig vanskelige at standardisere i en rammekontrakt. Samlet set nødvendiggør disse faktorer, at der er behov for nærmere overvejelser om en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af udbuddet.

Det er derfor besluttet, at udbuddet udskydes.

Se link til bekendtgørelsen her:

https://www.ethics.dk/asp5/ethics.nsf/public_tenders/1A4EF37D42EC8707C125796D00500E5B?OpenDocument