Annullering og nyt udbud af udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af flytteydelser (Flytteaftalen)

11-10-2016

Udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af flytteydelser (Flytteaftalen) er blevet annulleret, da Moderniseringsstyrelsen i løbet af tilbudsfasen har modtaget spørgsmål vedrørende uklarheder i udbudsmaterialet. Det er Moderniseringsstyrelsens vurdering, at der inden for de udbudsretlige rammer ikke er mulighed for at præcisere disse uklarheder uden, at det vil være at betragte som en ændring af grundlæggende elementer. Der gennemføres derfor et nyt udbud.

Moderniseringsstyrelsen har dags dato udsendt udbudsbekendtgørelse på det nye udbud, og udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. Udbudsmaterialet vil først være tilgængeligt, når EU’s publikationskontor haroffentliggjort bekendtgørelsen.

Mere information følger, når udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort.