Annullering og nyt udbud af flytteydelser

15-09-2016

Udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af flytteydelser (flytteaftalen) er blevet annulleret ved prækvalifikation, da der ikke er modtaget tilstrækkelig antal konditionsmæssige anmodninger for at opnå den bedst mulige konkurrence, og der gennemføres derfor et nyt udbud.

Moderniseringsstyrelsen har udsendt udbudsbekendtgørelse på det nye udbud, og udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.

Der afholdes et orienteringsmøde vedrørende udbudsmateriale, herunder udfyldelsen af ESPD'et mandag den 26. september 2016, kl. 12.00 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1301 København K.

Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes potentielle tilbudsgivere senest to arbejdsdage inden mødet meddele, pr. mail til flytteydelser@modst.dk, hvorvidt de agter at deltage i orienteringsmødet og med hvilke antal deltagere (antal deltagere bedes begrænset til maksimalt tre).

Udbudsmaterialet er offentligt tilgængeligt og afgivelse af tilbud skal ske elektronisk. Læs mere her:

http://www.ethics.dk/asp5/tender/oes_3003_20160909.nsf/stddocsPub?OpenView&count=-1&ExpandView&menu=MenuLibrary

Frist for afgivelse af tilbud er torsdag den 13. oktober 2016 kl. 12.00.

Udbudsbekendtgørelsen med et midlertidigt referencenummer i EUT: 20160912-005801 (16-340240-001) kan findes på https://www.ethics.dk/asp5/tender/oes_3003_20160909.nsf/dspleafs/datendernotice?OpenDocument