Annullering og nyt udbud af telefoni i hasteprocedure

17-09-2013

Udbud af rammekontrakt FM02600014 vedrørende indkøb af telefoni, mobilt bredbånd, mobilterminaler, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (telefoniaftalen) er blevet annulleret efter første runde af tilbudsafgivelse, da der ikke er opnået den nødvendige konkurrence, og der gennemføres derfor et nyt udbud i hasteprocedure.

De ansøgere, der er blevet prækvalificeret i første runde, skal anmode om prækvalifikation igen, da der er tale om et nyt udbud. Adgangskoder til den særlige udbudshjemmeside, Ethics, fra første prækvalifikationsrunde kan ikke genbruges i det nye udbud. Det betyder, at interesserede virksomheder skal oprettes som brugere på ny for at kunne anmode om prækvalifikation.

Det er muligt at anmode om prækvalifikation til udbuddet frem til den 27. september 2013 kl. 12.00. Bemærk den forkortede frist i henhold til hasteproceduren.

Henset til anvendelse af hasteprocedure gøres virksomheder, der forventer at anmode om prækvalifikation opmærksom på, at orienteringsmøde om udbudsmaterialet forventes afholdt mandag den 30. september kl. 14-16.

Start anmodning om prækvalifikation her.

Læs den tilknyttede udbudsbekendtgørelse.