Annullering og nyt udbud af udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af kontor- og kantinemøbler, inventar, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Møbel-aftalen)

07-10-2016

Udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af kontor- og kantinemøbler, inventar, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Møbel-aftalen) er blevet annulleret, da Moderniseringsstyrelsen i løbet af tilbudsfasen har modtaget spørgsmål vedrørende uklarheder i udbudsmaterialet. Det er Moderniseringsstyrelsens vurdering, at der inden for de udbudsretlige rammer ikke er mulighed for at præciserer disse uklarheder uden, at det vil være at betragte som en ændring af grundlæggende elementer. Der gennemføres derfor et nyt udbud.

Moderniseringsstyrelsen har dags dato udsendt udbudsbekendtgørelse på det nye udbud, og udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. Udbudsmaterialet vil først være tilgængeligt når udbudsbekendtgørelsen når EU’s publikationskontor har offentliggjort bekendtgørelsen. 

Der afholdes et orienteringsmøde vedrørende udbudsforretningen, proceduren herfor samt udfyldelsen af ESPD'et fredag den 14. oktober 2016, kl. 14.00 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1301 København K.

Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes potentielle tilbudsgivere senest to arbejdsdage inden mødet meddele, pr. mail til moebler@modst.dk hvorvidt de agter at deltage i orienteringsmødet og med hvilke antal deltagere (antal deltagere bedes begrænset til maksimalt tre).