Rammekontrakt vedr. datakommunikation er indgået

03-01-2012

Staten har indgået en ny indkøbsaftale for datakommunikationstjenester, tilbehør samt tilknyttede serviceydelser (Datakommunikationsaftalen), som er forpligtende for staten samt frivillig at tilmelde sig for kommuner, regioner, Danmarks Nationalbank, Folketinget og selvejende institutioner mv. 

Aftalen er trådt i kraft den 1. januar 2012 og er gældende frem til 31. december 2015.


Leverandør

Moderniseringsstyrelsen har indgået kontrakt med Nianet A/S.


Sortiment

Aftalen indeholder et standardiseret sortiment inden for netværksforbindelser, internetforbindelser, redundans og tilknyttede serviceydelser, herunder Quality of Service.

Priser og kontraktvilkår vil blive gjort tilgængelige her på siden snarest muligt. Bemærk, at det kræver login til hjemmesiden at tilgå kontraktmaterialet.


Frist for tilmelding

Kommuner, regioner, Danmarks Nationalbank, Folketinget og selvejende institutioner mv. kan tilslutte sig aftalerne. Ved at tilslutte sig til at kunne gøre brug af rammekontrakten kan disse parter frivilligt købe de af rammekontrakten omfattede produkter og tjenesteydelser. Fristen for tilmelding er den 1. marts 2012 kl. 12.00. Herefter kan tilmelding kun ske efter Moderniseringsstyrelsens forudgående godkendelse.


Kontakt

For spørgsmål kan du kontakte Rasmus Corlin Christensen på mail racoc@modst.dk eller telefon 33 95 58 88.