EU-udbud i syvende fase af Statens Indkøbsprogram

11-05-2012

Statens Indkøb i Moderniseringsstyrelsen sender i løbet af 2012 rammekontrakter i EU-udbud inden for følgende indkøbsområder:

  • Flytteydelser (nyt udbud)
  • Rengørings- og forbrugsartikler (nyt udbud)
  • Kontorartikler (genudbud)
  • Netværkskomponenter (switche, routere mv.) (genudbud)
  • Kontormøbler (genudbud)

Rammekontrakterne udbydes med henblik på at standardisere og koordinere større fælles statslige indkøb. De statslige myndigheder er endvidere forpligtet til at anvende rammekontrakterne, når de køber varer og tjenesteydelser, som er omfattet af de pågældende aftaler.

Udbuddene skal resultere i indkøbsaftaler, der træder i kraft fra 1. januar 2013.

Rammekontrakternes kontraktperiode forventes at være fire år inklusiv eventuelle optioner på forlængelse.

Læs nærmere om Statens Indkøbs udbud her.