FM-koncernudbud af tjenesteydelser til brug for effektiviseringsopgaver

04-01-2013

Statens Indkøb i Moderniseringsstyrelsen genudbyder Finansministeriets egen rammeaftale om tjenesteydelser til brug for effektiviseringsopgaver. Den nuværende rammeaftale udløber 10. marts 2013.

Genudbuddet gennemføres med henblik på fortsat at stille en rammeaftale til rådighed, som er målrettet Finansministeriets specifikke behov i forbindelse med budget- og effektiviseringsanalyser.

Der er således ikke tale om en fællesstatslig aftale.

Statens Indkøb forventer at sende rammeaftalen i EU-udbud primo 2013 som et begrænset udbud. Rammeaftalen forventes at træde i kraft i maj 2013.

Kontaktpersoner
Udbudskonsulent Søren Østergaard Pedersen (spe@modst.dk) og Udbudskonsulent Rebecca Hoelgaard Preisler (rrh@modst.dk)