ISS gentager kritik af statens rammekontrakt om indkøb af rengøringsydelser (Rengøringsaftalen)

24-05-2012

ISS har i en række medier fremført kritik af den statslige rammeaftale om indkøb af rengøringsydelser (Rengøringsaftalen). Det fremføres blandt andet, at virksomheden har været nødt til at trække sig fra en statslig udbudsopgave, og derfor er i en situation, hvor de må afskedige medarbejdere. Moderniseringsstyrelsen er tidligere gjort bekendt med ISS’ kritik og er ikke enige i deres vurdering.

Moderniseringsstyrelsen udbød i 2011 en rammeaftale om indkøb af rengøringsydelser (Rengøringsaftalen), der trådte i kraft den 1. januar 2012.

Moderniseringsstyrelsen udbud af rengøringsydelser blev gennemført som et EU-udbud med ønske om at indgå geografisk opdelte rammekontrakter for at dække hele landet.

ISS blev i denne forbindelse prækvalificeret til at byde på opgaven, men meddelte forud for den endelige tildeling af rammekontrakten, at virksomheden ikke ønskede at afgive tilbud på opgaven. Moderniseringsstyrelsen står uforstående over for ISS’ beslutning om ikke at byde på rengøringsaftalen. ISS har gennem en årrække haft kontrakter med statslige institutioner om levering af rengøringsydelser. Da virksomheden valgte ikke at byde på det statslige rengøringsudbud, er opgaven naturligt tildelt til en række andre leverandører.

Der blev i forbindelse med udbuddet stillet en lang række minimumskrav til kvalitet af rengøringen, miljø, anvendelse af underleverandører, løn- og ansættelsesvilkår (arbejdsklausuler), sikkerhedsgodkendelse mv. Disse minimumskrav er stillet med henblik på blandt andet at sikre, at rengøringen har den ønskede kvalitet, og at arbejdet udføres lovligt.

Ud fra disse minimumskrav skete rammekontraktens tildeling på baggrund af tildelingskriteriet laveste pris. Leverandørerne er således vurderet på, hvem der kunne levere den ønskede kvalitet til den bedst mulige pris. Der er således tale om, at ydelsen har været konkurrenceudsat, ikke at Moderniseringsstyrelsen har defineret en bestemt pris, sådan som det fremgår af medierne.

Rammekontrakten blev udarbejdet med bistand fra Kammeradvokaten og i samarbejde med en række statslige institutioner, herunder SKAT og Miljøstyrelsen.

Moderniseringsstyrelsen har til enhver tid mulighed for, at foretage opfølgning på leverandørernes overholdelse af bestemmelser i rammekontrakten. Ved bestemmelserne om sort og illegal arbejdskraft, har vi i samarbejde med SKAT udarbejdet en vejledning til kunderne om, hvordan der foretages effektiv kontrol med opfyldelsen af disse bestemmelser, herunder bestemmelser relateret til løn- og ansættelsesvilkår, skatteindbetaling mm.

Når statslige institutioner skal anskaffe rengøringsydelser, vil dette som udgangspunkt ske ved gennemførelsen af miniudbud. De leverandører, Moderniseringsstyrelsen på delaftalen har indgået rammekontrakt med, vil her afgive tilbud. Sammen med prisen på opgaven skal leverandørerne også levere en løsningsbeskrivelse til udførelse af den konkrete opgave i relation til givne kvalitetsparametre. Kunden vil på denne baggrund vurdere den konkrete tildeling i forhold til tildelingskriterierne pris og kvalitet.

Se i øvrigt