Information om udbud af rengøringsydelser og prækvalifikation

07-07-2011

Statens Indkøbs udbud af rengøringsydelser er nu rullet ind i næste fase. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvilket betyder at potentielle tilbudsgivere skal anmode om prækvalifikation. Rengøringsudbuddet deles op i fem delaftaler, der hvert dækker statslige institutioner beliggende i henholdsvis en af landets fem regioner: Sjælland (delaftale 1), Hovedstaden (delaftale 2), Midtjylland (delaftale 3), Nordjylland (delaftale 4) og Syddanmark (delaftale 5).

For hver delaftale, som ansøges om prækvalifikation til, skal virksomheden have en omsætning på mindst 25 mio. kr. for senest disponible regnskabsår, hvilket akkumuleres ved ansøgning om prækvalifikation til flere delaftaler. Anmodes der eksempelvis om prækvalifikation til to delaftaler (eksempelvis Region Hovedstaden og Region Sjælland), skal virksomheden således have en omsætning på mindst 50 mio. kr. Der vil imidlertid være mulighed for at indgå sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Statens Indkøb forventer at prækvalificere otte tilbudsgivere til delaftale 2 (Hovedstaden) og seks tilbudsgivere til de øvrige delaftaler, der efterfølgende vil kunne afgive tilbud på rammekontrakten. Deadline for anmodning om prækvalifikation er d. 12. august kl 12.00. Læs mere om prækvalifikation her.

Rammeaftalens varighed er 4 år (uden optioner på forlængelse) med en anslået samlet værdi af indkøbene for alle delaftaler i hele rammeaftalens varighed på 700-1000 mio. kr. Der vil endeligt blive indgået kontrakt med 4 leverandører for delaftale 2 (Hovedstaden) og 3 leverandører for de øvrige delaftaler, og disse leverandører vil efterfølgende kunne byde på de konkrete miniudbud.

Der vil d. 8. august kl. 10.00 blive afholdt et orienteringsmøde vedrørende prækvalifikation på udbuddet af rengøringsydelser hos Økonomistyrelsen, Landgreven 4, 1017 København K. Mødet vil alene vedrøre information om prækvalifikationsprocessen.