Markedsdialog ifm med genudbud af kontorartikelaftalen

09-05-2016

Statens Indkøb påtænker at gennemføre et genudbud af kontorartikelaftalen i 11. fase af Statens Indkøbsprogram. I den forbindelse sender Statens Indkøb udkast til dele af udbudsmaterialet i høring. 

Formålet med høringen er at modtage relevante inputs til kvalificeringen af materialet til relevante parter forud for, at udbuddet gennemføres. Vi vil herefter vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i udkastet til kravspecifikationen.

Da der er tale om et udkast til udbudsmaterialet, skal I være opmærksomme på, at der er enkelte punkter, der endnu ikke er endeligt afklaret.

Materialet, der sendes i høring, er:
- Bilag 1B - Udkast til kravspecifikation (word)
- Bilag 4A - Udkast til kravspecifikation (excel)

Materialet kan rekvireres ved skriftlig henvendelse pr. mail til Morten Dalsgaard Christiansen på e-mailadressen: modac@modst.dk
Udbuddet forventes annonceret ultimo juni 2016. Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. 

Høringsparterne får ikke svar på eventuelle spørgsmål hverken under eller efter høringen. Såfremt høringsparterne har spørgsmål, der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles i forbindelse med spørgsmål-svar fasen i udbudsprocessen. 

I bedes i høringssvaret præcist angive, hvilket dokument og hvilken side/række i dokumentet, jeres bemærkninger relaterer sig til.
 
Alle interesserede leverandører inviteres til at give deres skriftlige bemærkninger til Moderniseringsstyrelsen senest d. 26. maj 2016 kl. 23:59.
Bemærkninger, der er indsendt efter dette tidspunkt, vil ikke som udgangspunkt komme i betragtning i den videre proces med at udarbejde udbudsmaterialet. Bemærkninger sendes til Morten Dalsgaard Christiansen, modac@modst.dk.