Nye totalomkostningsværktøjer

03-02-2015

Som led i regeringens Strategi for intelligent offentligt indkøb har Miljøstyrelsen i samarbejde med relevante interessenter udviklet en række værktøjer, der gør det muligt at beregne, hvad et produkts samlede omkostninger vil blive i hele dets brugsfase.

Der er udviklet værktøjer til fem forskellige produktgrupper: Kontor-IT, belysning, skylletoiletter, selvbetjeningsmaskiner (kaffemaskiner, etc.) samt køle- og fryseskabe. Værktøjet består af en vejledning til indkøberen samt et enkelt regneark, der opstiller en beregning med de væsentligste parametre, der skal tages med, når tilbud fra leverandøren skal vurderes. Det kan være produktets elforbrug, udgifter til vedligeholdelse og service samt indkøbsprisen.

For alle fem værktøjer gælder det, at de er udviklet i tæt samarbejde med de relevante brancher, der er kommet med forslag til, hvilke parametre der kan måles på.

Hent de nye værktøjer på www.csr-indkob.dk.