Nyt cirkulære for staten om indkøb af bæredygtigt træ

30-06-2014

Det er offentliggjort et nyt cirkulære for staten om indkøb af bæredygtigt træ. Cirkulæret forpligter de statslige institutioner til at sikre, at der indkøbes bæredygtigt træ ved indkøb af træ og træbaserede varer samt ved brug af træ til statslige bygge- og anlægsarbejder.

Det nye regelsæt træder i kraft den 1. juli 2014.

Cirkulæret og vejledning hertil kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/koeb-produkter/offentligt-indkoeb-af-trae/

Det nye cirkulære og den nye vejledning vil ligge til grund for krav om bæredygtigt træ i Moderniseringsstyrelens fællesstatslige indkøbsaftaler, der udbydes i løbet af sommeren og efteråret.