Nyt indkøbscirkulære

23-03-2012

Finansministeriet har udsendt et nyt indkøbscirkulære - cirkulære af 20. marts 2012 om indkøb i staten. Cirkulæret afløser det hidtidige indkøbscirkulære af 13. februar 2010.

De væsentlige ændringer i forhold til det hidtil gældende cirkulære er ændringen af § 4 om Den Centrale Udbudsplatform og indsættelsen af § 5 om anvendelse af SKI-aftaler.

Vedrørende Den Centrale Udbudsplatform - www.udbud.dk - henvises til bekendtgørelse om ordregiveres annoncering af offentlige vare- og tjenesteydelseskontrakter på Den Centrale Udbudsplatform, der vil blive udstedt af Erhvervs- og Vækstministeriet inden for kort tid. Spørgsmål herom kan rettes til Konkurrence og Forbrugerstyrelsen.

Vedrørende § 5 henvises hertil.