Nyt udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af kontor- og kantinemøbler, inventar, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Møbelaftalen)

11-10-2016

Moderniseringsstyrelsen udsendte udbudsbekendtgørelse den 7. oktober 2016 vedrørende offentligt udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af kontor- og kantinemøbler, inventar, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Møbel-aftalen).

Der gøres opmærksom på, at udbudsmaterialet nu er offentligt tilgængeligt og afgivelse af tilbud skal ske elektronisk. Læs mere her:
https://www.ethics.dk/asp5/tender/oes_0202_20161006.nsf


Frist for afgivelse af tilbud er tirsdag den 8. november 2016, kl. 10.00.


Udbudsbekendtgørelsen med referencenummer i EUT: 2016/S 196-353298 kan findes på: https://www.ethics.dk/asp5/tender/oes_0202_20161006.nsf/dspleafs/datendernotice?OpenDocument

 

Der afholdes orienteringsmøde vedrørende udbudsforretningen, proceduren herfor samt udfyldelsen af ESPD'et fredag den 14. oktober 2016, kl. 14.00 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1301 København K. Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes potentielle tilbudsgivere senest to arbejdsdage inden mødet meddele, pr. mail til moebler@modst.dk hvorvidt de agter at deltage i orienteringsmødet og med hvilke antal deltagere (antal deltagere bedes begrænset til maksimalt tre).