Ophør af aftale med Datagraf A/S

24-02-2012

Aktieselskabet af 26. januar 2012 under konkurs (tidl. Datagraf A/S, CVR-nr. 12907141), som er én af tre leverandører på Trykaftalen, udsendte 30. januar 2012 pressemeddelelse vedrørende selskabets konkurs. Aftalen med Aktieselskabet af 26. januar 2012 under konkurs (tidl. Datagraf A/S) er ophævet med virkning fra den 24. februar 2012, og aftalen er derfor fjernet fra Statens Indkøbs hjemmeside.

Det er over for Statens Indkøb oplyst, at navnet Datagraf er overdraget fra Aktieselskabet af 26. januar 2012 under konkurs (tidl. Datagraf A/S) til Datagraf ApS (CVR-nr. 34205469) inden konkursen.

Køb af ydelserne omfattet af rammeaftalen skal herefter foretages ved de to øvrige leverandører på Trykkeaftalen – GP-Tryk og Rosendahls Schultz Grafisk – i forhold til hvilke aftalen videreføres uændret.