Orientering om prækvalifikation til rammekontrakt vedrørende server, tilhørende storageløsninger, tilbehør samt garantiservice (Serveraftalen)

14-07-2011

Statens Indkøbs udbud af server, tilhørende storageløsninger, tilbehør samt garantiservice er nu rullet ind i næste fase. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvilket betyder at potentielle tilbudsgivere skal anmode om prækvalifikation. 

For at blive prækvalificeres kræves blandt andet en omsætning i det senest disponible regnskabsår på mindste 80 mio. kr. Der vil imidlertid være mulighed for at indgå sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Statens Indkøb forventer at prækvalificere seks tilbudsgivere, der efterfølgende vil kunne afgive tilbud på rammekontrakten. Deadline for anmodning om prækvalifikation er d. 9. august kl 12.00. Læs mere her.

Rammeaftalens varighed er 2 år, hvor der er mulighed for optioner ved 2 gange forlængelse af 12 måneder. Aftalen har en anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens varighed på 325-375 mio. kr. Der vil endeligt blive indgået kontrakt med 3 leverandører.