Orientering om prækvalifikation til udbud af diskbaserede storageløsninger, tilbehør samt garantiservice (Storageaftalen)

14-07-2011

Statens Indkøbs udbud af diskbaserede storageløsninger, tilbehør samt garantiservice er nu rullet ind i næste fase. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvilket betyder at potentielle tilbudsgivere skal anmode om prækvalifikation. 

For at blive prækvalificeres kræves blandt andet en omsætning i det senest disponible regnskabsår på mindste 20 mio. kr. Der vil imidlertid være mulighed for at indgå sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Statens Indkøb forventer at prækvalificere seks tilbudsgivere, der efterfølgende vil kunne afgive tilbud på rammekontrakten. Deadline for anmodning om prækvalifikation er d. 9. august kl 12.00. 

Rammeaftalens varighed er 2 år, hvor der er mulighed for optioner ved 2 gange forlængelse af 12 måneder. Aftalen har en anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens varighed på 80-100 mio. kr. Der vil endeligt blive indgået kontrakt med 3 leverandører.