Orientering om prækvalifikation til udbud af rammeaftale om udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider

12-09-2011

Statens Indkøb har udsendt udbudsbekendtgørelse vedrørende udbud af rammeaftale om udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvormed potentielle tilbudsgivere skal anmode om prækvalifikation.

Der afholdes informationsmøde vedrørende prækvalifikationen torsdag den 29. september 2011 kl. 10.00 hos Økonomistyrelsen, Landgreven 4, 1017 København K.

Ansøgning om prækvalifikation til udbuddet skal ske elektronisk. Læs mere her. Frist for indgivelser af prækvalifikationsanmodning er torsdag den 13. oktober 2011 kl 12.00.