Orientering om prækvalifikation til udbud af sikringsydelser hos kontrolcentral

15-07-2011

Det bemærkes, at Statems Indkøb i løbet af sensommeren 2011 endvidere vil gennemføre udbud af henholdsvis vagt og sikring.

Udbuddet af sikringsydelser hos kontrolcentral gennemføres som et begrænset udbud, hvormed potentielle tilbudsgivere skal anmode om prækvalifikation. Virksomheden der søger om prækvalifikation skal jf. udbudsbekendtgørelsen have en omsætning på mindst 10 mio. kr. Der vil imidlertid være mulighed for at indgå sammenslutninger af virksomheder (fx et konsortium). Ved sammenslutninger af virksomheder beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning.  

Der forventes prækvalificeret 5 tilbudsgivere, hvoraf det vil blive indgået kontrakt med en kontrolcentral.

Rammeaftalens varighed er 3 år (med option på 1 års forlængelse - dvs. i alt 4 år) med en anslået samlet værdi af indkøbene for hele rammeaftalens varighed på mellem 15 og 25 mio. kr.

Ansøgningen om prækvalifikation til udbuddet skal ske elektronisk. Læs mere her. Frist for indgivelse af prækvalifikationsanmodning er fredag den 19. august 2011 kl 12.