Orientering om prækvalifikation til udbud af vagtydelser

19-08-2011

Statens Indkøb har dags dato udsendt udbudsbekendtgørelse vedrørende udbud af vagtydelser (Vagtaftalen).

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvormed potentielle tilbudsgivere skal anmode om prækvalifikation.

Der afholdes informationsmøde vedrørende prækvalifikationen mandag den 29. august 2011 kl. 9.30 hos Økonomistyrelsen, Landgreven 4, 1017 København K.

Ansøgning om prækvalifikation til udbuddet skal ske elektronisk. Læs mere her. Frist for indgivelser af prækvalifikationsanmodning er tirsdag den 20. september 2011 kl 12.