Orientering om prækvalifikation til rammekontrakt vedrørende kontor- og kantinemøbler, inventar, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Møbel-aftalen)

21-06-2012

Statens Indkøb har udsendt udbudsbekendtgørelse for udbud af rammekontrakt vedrørende kontor- og kantinemøbler, inventar, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Møbel-aftalen).

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvormed potentielle tilbudsgivere skal anmode om prækvalifikation.

Der afholdes orienteringsmøde om prækvalifikationen tirsdag d. 7. august 2012 kl. 10.00 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1017 København K.

Ansøgning om prækvalifikation til udbuddet skal ske elektronisk. Læs mere her. Frist for indgivelse af prækvalifikationsanmodning er tirsdag den 14. august 2012 kl. 12.00.