Prisændringer på aftalerne om AV- og videokonferenceudstyr

01-12-2011

I henhold til Kontraktbilag 4 i AV-materiel-aftalen samt Kontraktbilag 4 i Videokonferenceaftalen, skal priserne justeres en gang årligt med ikrafttrædelse d. 1. december.

Priserne på AV-udstyr og videokonferenceudstyr nedreguleres med 10 pct.

Priser på leveringsgebyr, konsulentydelser, installationspakker, uddannelse af brugere samt servicepakker justeres ikke på de to aftaler.