Prisændringer på aftaler om trykkeriydelser og standard kopi- og printydelser

05-02-2013

I henhold til Kontraktbilag 4 på aftalerne om trykkeriydelser og standard kopi- og printydelser skal priserne på aftalerne justeres en gang årligt.

Alle aftalepriser på de to aftaler reguleres med +1,9 pct. i henhold til det senest offentliggjorte nettoprisindeks.

De regulerede priser er gældende for bestillinger afgivet fra 1. februar 2013.