Prisændringer på aftalerne om printere og multifunktionsmaskiner

14-01-2013

I henhold til Kontraktbilag 4 i Printeraftalen samt Kontraktbilag 4 i Multifunktionsmaskineaftalen skal priserne på de to aftaler justeres en gang årligt med ikrafttrædelse første gang d. 1. januar 2013.
Priserne på printere og multifunktionsmaskiner nedreguleres med 10 pct.
Priser på leveringsgebyr og serviceydelser reguleres ikke på de to aftaler.