Prisændringer på tryk, standard kopi- og printydelser samt Microsoft-konsulenter

06-02-2012

I henhold til Kontraktbilag 4 på de tre aftaler om Trykkeriydelser, Standard kopi- og printydelser samt Konsulentassistance vedr. Microsoftprogrammel skal priserne på aftalerne justeres en gang årligt.

Alle aftalepriser på de tre aftaler reguleres med +2,6 pct. i henhold til det senest offentliggjorte nettoprisindeks.

De regulerede priser er gældende for bestillinger afgivet fra 1. februar.