Produktudskiftning på multifunktionsmaskineraftalen

03-08-2011

Xerox A/S har initieret en produktudskiftning på Multifunktionsmaskineraftalen, således at Xerox 7775V_H udskiftes med Xerox 9303V_M2L. Produktudskiftningen træder i kraft den 3. august 2011.

Der kan findes mere information om Xerox's produkter på Multifunktionsmaskineraftalen her (kræver log-in).