Rammeaftale om indkøb af hjemmearbejdspladser er indgået

01-11-2013

Moderniseringsstyrelsen har på baggrund af EU-udbud indgået rammeaftale med en leverandør vedrørende opkobling til hjemmearbejdspladser og tilknyttede serviceydelser (hjemmearbejdspladsaftalen).

Der er indgået kontrakt med TDC A/S som eneleverandør på aftalen.

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2014 og er gældende frem til 31. december 2015 med mulighed for to gange ét års forlængelse frem til i alt 31. december 2017. 

Kommuner, regioner, selvejende institutioner mv., samt Folketinget vil også kunne gøre brug af aftalen. Kommunernes adgang til at anvende aftalen bortfalder dog, såfremt Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) i rammeaftalens løbetid indgår en forpligtende kommunal aftale, der dækker samme område som rammeaftalen.

Leverandøren har vundet Moderniseringsstyrelsens udbud af opkobling til hjemmearbejdspladser og tilknyttede serviceydelser, da denne har tilbudt det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Priser og kontraktvilkår vil blive gjort tilgængelige på www.statensindkob.dk snarest muligt. Bemærk, at dette kræver login til hjemmesiden, som der kan anmodes om her.