Rammeaftale om indkøb af rejsebureauydelser er indgået

20-12-2013

Moderniseringsstyrelsen har på baggrund af EU-udbud indgået rammeaftale om indkøb af rejsebureauydelser.

Rammeaftalen er indgået med Carlson Wagonlit Danmark A/S som eneleverandør på aftalen. Carlson Wagonlit Danmark A/S har tilbudt det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Aftalen har implementeringsstart den 1. marts 2014 og er gældende frem til 28. februar 2017 med mulighed for 3 gange ét års forlængelse frem til 28. februar 2020.

Selvejende institutioner mv., Folketinget samt Danmarks Nationalbank vil også kunne gøre brug af aftalen.

Priser og kontraktvilkår er gjort tilgængelige på www.statensindkob.dk. Bemærk, at dette kræver login til hjemmesiden, som der anmodes om her.