Rammeaftale om indkøb af telefoni, mobilt bredbånd, mobilterminaler, tilbehør og tilknyttede serviceydelser er indgået

21-11-2013

Moderniseringsstyrelsen har på baggrund af EU-udbud indgået rammeaftale med en leverandør vedrørende indkøb af telefoni, mobilt bredbånd, mobilterminaler, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (telefoniaftalen).

Der er indgået kontrakt med Telenor A/S som eneleverandør på aftalen.

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2014 og er gældende frem til 31. december 2016 med mulighed for ét års forlængelse frem til i alt 31. december 2017.

Kommuner, regioner, selvejende institutioner mv., Folketinget samt Danmarks Nationalbank vil også kunne gøre brug af aftalen. Kommunernes adgang til at anvende aftalen bortfalder dog, såfremt Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) i rammeaftalens løbetid indgår en forpligtende kommunal aftale, der dækker samme område som rammeaftalen.

Leverandøren har vundet Moderniseringsstyrelsens udbud af telefoni, mobilt bredbånd, mobilterminaler, tilbehør og tilknyttede serviceydelser, da denne har tilbudt det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Priser og kontraktvilkår vil blive gjort tilgængelige på www.statensindkob.dk snarest muligt. Bemærk, at dette kræver login til hjemmesiden, som der kan anmodes om her.