Rammeaftale om levering og distribution af AV-udstyr og tilknyttede serviceydelser er indgået

15-01-2014

Rammeaftale om levering og distribution af AV-udstyr og tilknyttede serviceydelser er indgået.

Moderniseringsstyrelsen har på baggrund af EU-udbud indgået rammeaftale med en leverandør vedrørende levering og distribution af AV-udstyr og tilknyttede serviceydelser (AV-aftalen).

Der er indgået kontrakt med School Management (konsortium) som eneleverandør på aftalen.

Aftalen træder i kraft den 13. januar 2014 og er gældende frem til 31. december 2015 med mulighed for to års forlængelse frem til 31. december 2017.

Selvejende institutioner mv., Folketinget, Danmarks Nationalbank samt Færøernes Hjemmestyre vil også kunne gøre brug af aftalerne.

Leverandøren har vundet Moderniseringsstyrelsens udbud af levering og distribution af AV-udstyr og tilknyttede serviceydelser, da denne har tilbudt det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Priser og kontraktvilkår vil blive gjort tilgængelige på www.statensindkob.dk snarest muligt. Bemærk, at dette kræver login til hjemmesiden, som der kan anmodes om her.