Rammeaftale om levering og distribution af papir i ark (papiraftalen) er indgået

23-09-2014

Moderniseringsstyrelsen har på baggrund af EU-udbud indgået rammeaftale vedrørende levering og distribution af papir i ark (papiraftalen).

Rammeaftalen er indgået med Papyrus Danmark (konsortium) som eneleverandør på aftalen. Papyrus Danmark har vundet Moderniseringsstyrelsens udbud af papir i ark, da Papyrus Danmark har tilbudt den laveste pris.

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2015 og er gældende frem til 31. december 2016 med mulighed for to års forlængelse frem til 31. december 2018.

Selvejende institutioner mv., Danmarks Nationalbank, Folketinget samt Grønlands Selvstyre vil også kunne gøre brug af aftalen.

Priser og kontraktvilkår er gjort tilgængelige på www.statensindkob.dk snarest. Bemærk, at dette kræver login til hjemmesiden, som der anmodes om her.