Rammekontrakt om indkøb af servere er indgået

13-01-2012

Moderniseringsstyrelsen har på baggrund af EU-udbud indgået rammeaftale med tre leverandører vedrørende indkøb af servere, tilhørende storageløsninger, tilbehør samt Garantiservice (Serveraftalen)

Moderniseringsstyrelsen har indgået aftale med tre leverandører:

  • Dell A/S
  • Hitachi Data Systems A/S
  • Hewlett-Packard ApS

Aftalerne træder i kraft den 13. januar 2012 og er gældende frem til 31. december 2013 med mulighed for forlængelse frem til 31. december 2015.

Kommuner, regioner, selvejende institutioner, Folketinget, Danmarks Nationalbank, Grønlands Selvstyre og Færøernes hjemmestyre vil også kunne gøre brug af aftalerne.

Leverandørerne har vundet Moderniseringsstyrelsens udbud af servere, da disse samlet set har tilbudt de laveste priser og den bedste kvalitet i forhold til de produkter, der efterspørges af de statslige institutioner.

Priser og kontraktvilkår vil blive gjort tilgængelige på www.statensindkob.dk snarest muligt. Bemærk, at det kræver login til hjemmesiden.