Rammeaftale vedrørende Rengørings- og forbrugsartikler er indgået

21-12-2016

Moderniseringsstyrelsen har indgået rammeaftale vedrørende Rengørings- og forbrugsartikler. Aftalen omfatter levering og distribution af rengørings- og forbrugsartikler samt tilknyttede serviceydelser.

Der indgået rammeaftale med én leverandør, Stadsing A/S. Leverandøren er valgt efter tildelingskriteriet pris.  

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2017 og er gældende i to år frem til 31. december 2018, med mulighed for at Moderniseringsstyrelsen kan forlænge aftalen med yderligere to gange af ét år.

Aftalen er forpligtende for staten. Danmarks Nationalbank, Folketinget, Dansk Institut for Internationale Studier, Institut for Menneskerettigheder, Grønlands Selvstyre, Færøernes Hjemmestyre og en række selvejende institutioner vil også kunne gøre brug af aftalen. 

Priser, kontraktvilkår og produktkatalog vil snarest blive gjort tilgængelige her (loginbeskyttet).