Rammeaftale vedrørende indkøb af serviceydelser hos kontrolcentral (Kontrolcentralaftalen) er indgået

21-12-2016

Moderniseringsstyrelsen har indgået rammeaftale vedrørende indkøb af serviceydelser hos kontrolcentral (Kontrolcentralaftalen). 

Der er indgået rammeaftale med én leverandør, G4S Security Services A/S. Leverandøren er valgt efter tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.  

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2017 og er gældende i tre år frem til 31. december 2019, med mulighed for at Moderniseringsstyrelsen kan forlænge aftalen med yderligere 12 måneder.

Aftalen er forpligtende for staten. Kommuner, Regioner, Danmarks Nationalbank, Folketinget, Dansk Institut for Internationale Studier, Institut for Menneskerettigheder, Grønlands Selvstyre og Færøernes Hjemmestyre (for lokationer i Danmark) samt en række selvejende institutioner vil også kunne gøre brug af aftalen.

Priser og kontraktvilkår vil snarest blive gjort tilgængelige på www.statensindkob.dk (loginbeskyttet).