Rammeaftale vedrørende forbrugsstoffer og datatilbehør (forbrugsstoffer og datatilbehørs-aftalen) er indgået

23-09-2014

Moderniseringsstyrelsen har på baggrund af EU-udbud indgået rammeaftale vedrørende forbrugsstoffer og datatilbehør (forbrugsstoffer og datatilbehørs-aftalen).

Rammeaftalen er indgået med Atea A/S som eneleverandør på aftalen. Atea A/S har vundet Moderniseringsstyrelsens udbud af forbrugsstoffer og datatilbehør, da Atea A/S har tilbudt den laveste pris.

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2015 og er gældende frem til 31. december 2016 med mulighed for to års forlængelse frem til 31. december 2018.

Selvejende institutioner mv., Danmarks Nationalbank, Folketinget samt Grønlands Selvstyre vil også kunne gøre brug af aftalen.

Priser og kontraktvilkår bliver gjort tilgængelige på www.statensindkob.dk snarest. Bemærk, at adgang hertil kræver login til hjemmesiden, som der kan anmodes om her.