Rammeaftale vedrørende vagtydelser (vagtaftalen) er indgået

18-12-2015

Moderniseringsstyrelsen har på baggrund af EU-udbud indgået rammeaftaler vedrørende vagtydelser og vagtrelaterede ydelser (vagtaftalen).

Rammeaftalerne er indgået med seks forskellige leverandører fordelt på fem regionale delaftaler. De valgte leverandører har vundet Moderniseringsstyrelsens udbud af vagt da de har tilbudt de laveste priser.

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2016 og er gældende frem til 31. december 2018 med mulighed for et års forlængelse frem til 31. december 2019.

Danmarks Nationalbank, Folketinget, Grønlands Selvstyre for Lokationer i Danmark, Kommuner, Regioner samt Selvejende institutioner mv., vil også kunne gøre brug af aftalen.

Leverandører, priser og kontraktvilkår er gjort tilgængelige på www.statensindkob.dk (loginbeskyttet). Bemærk, at dette kræver login til hjemmesiden, som du kan anmode om her.