Rammekontrakt om indkøb af computere er indgået

22-12-2011

Moderniseringsstyrelsen har på baggrund af EU-udbud indgået rammeaftale med tre leverandører vedrørende indkøb af levering og distribution af stationære og bærbare computere, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Computeraftalen).

Moderniseringsstyrelsen har indgået aftale med tre leverandører:

  • ATEA A/S
  • Dell A/S
  • Fujitsu A/S

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2012 og er gældende frem til 31. december 2013 med mulighed for forlængelse frem til 31. december 2015.

Selvejende institutioner, Folketinget, Danmarks Nationalbank, Grønlands Selvstyre og Færøernes hjemmestyre vil også kunne gøre brug af aftalerne.

Leverandørerne har vundet Moderniseringsstyrelsens udbud af computere, da disse samlet set har tilbudt de laveste priser og den bedste kvalitet i forhold til de produkter, der efterspørges af de statslige institutioner.

Priser og kontraktvilkår vil blive gjort tilgængelige på www.statensindkob.dk snarest muligt. Bemærk, at det kræver login til hjemmesiden.