Rammekontrakt om indkøb af kontorartikler er indgået

02-01-2013

Moderniseringsstyrelsen har på baggrund af EU-udbud indgået rammeaftale med en leverandør vedrørende bestilling og levering af kontorartikler og tilknyttede serviceydelser (Kontorartikelaftalen).

Der er indgået kontrakt med Staples Denmark ApS som eneleverandør på aftalen.

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2013 og er gældende frem til 31. december 2014 med mulighed for forlængelser frem til 31. december 2016.

Selvejende institutioner mv., Danmarks Nationalbank, Folketinget, Grønlands Selvstyre samt Færøernes Hjemmestyre vil også kunne gøre brug af aftalen.

Leverandøren har vundet Moderniseringsstyrelsens udbud af kontorartikler, da denne har tilbudt den laveste pris.

Priser og kontraktvilkår er tilgængelige på www.statensindkob.dk. Bemærk, at dette kræver login til hjemmesiden, som der kan anmodes om her.