Rammekontrakt om indkøb af kontormøbler mv. indgået

05-12-2012

Moderniseringsstyrelsen har på baggrund af EU-udbud indgået rammekontrakt med 3 leverandører vedrørende kontor- og kantinemøbler, inventar, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Møbel-aftalen).

Moderniseringsstyrelsen har indgået aftale med følgende leverandører:

  • EFG Bondo A/S
  • Holmris DK (konsortium)
  • Scan Office ApS

Aftalerne træder i kraft den 1. januar 2013 og er gældende frem til 31. december 2014 med mulighed for to gange ét års forlængelse frem til i alt 31. december 2016.

Selvejende institutioner mv., Folketinget, Danmarks Nationalbank, Grønlands Selvstyre og Færøernes hjemmestyre vil også kunne gøre brug af aftalerne.

Leverandørerne har vundet Moderniseringsstyrelsens udbud af kontormøbler mv., da disse samlet set har tilbudt de laveste priser og den bedste kvalitet i forhold til de produkter, der efterspørges af de statslige institutioner.

Priser og kontraktvilkår vil blive gjort tilgængelige på www.statensindkob.dk snarest muligt. Bemærk, at det kræver log-in til hjemmesiden, som der kan anmodes om her.