Rammekontrakt om indkøb af netværkskomponenter er tildelt

30-11-2012

Moderniseringsstyrelsen har tildelt kontrakt om indkøb af netværkskomponenter, tilbehør og tilknyttede tjenesteydelse (Netværkskomponentaftalen).

Kontrakten er tildelt Axcess A/S og forventes indgået efter udløbet af en stand-stillperiode.

Aftalen forventes at træde i kraft den 1. januar 2013 og er gældende frem til 31. december 2014 med mulighed for forlængelser frem til 31. december 2016.

Selvejende institutioner mv., kommuner, regioner, Danmarks Nationalbank, Folketinget, Grønlands Selvstyre samt Færøernes Hjemmestyre vil også kunne gøre brug af aftalen.

Axcess A/S har vundet Moderniseringsstyrelsens udbud af netværkskomponenter, da deres tilbud er vurderet som det økonomisk mest fordelagtige.

Priser og kontraktvilkår vil blive gjort tilgængelige på www.statensindkob.dk efter kontraktindgåelse. Bemærk, at dette kræver login til hjemmesiden, som der kan anmodes om her.