Rammekontrakt om indkøb af netværkskomponenter er indgået

10-01-2013

Moderniseringsstyrelsen har indgået kontrakt med Axcess A/S om levering af netværkskomponenter og tilknyttede serviceydelser.

Aftalen træder i kraft den 10. januar 2013 og er gældende frem til 31. december 2014 med mulighed for forlængelser frem til 31. december 2016.

Kommuner, regioner, selvejende institutioner mv., Danmarks Nationalbank, Folketinget, Grønlands Selvstyre samt Færøernes Hjemmestyre vil også kunne gøre brug af aftalen.

Leverandøren har vundet Moderniseringsstyrelsens udbud af netværkskomponenter og tilknyttede serviceydelser, da denne har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Priser og kontraktvilkår er tilgængelige på www.statensindkob.dk. Bemærk, at dette kræver login til hjemmesiden, som der kan anmodes om her.