Rammekontrakt om indkøb af rengørings- og forbrugsartikler er indgået

27-11-2012

Moderniseringsstyrelsen har på baggrund af EU-udbud indgået rammeaftale med en leverandør vedrørende indkøb af rengørings- og forbrugsartikler (Rengørings- og forbrugsartikelaftalen)

Der er indgået kontrakt med Abena A/S som eneleverandør på aftalen.

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2013 og er gældende frem til 31. december 2014 med mulighed for forlængelser frem til 31. december 2016.

Selvejende institutioner mv., Danmarks Nationalbank, Folketinget, Grønlands Hjemmestyre samt Færøernes Selvstyre vil også kunne gøre brug af aftalen.

Leverandøren har vundet Moderniseringsstyrelsens udbud af rengørings- og forbrugsartikler, da denne har tilbudt den laveste pris.

Priser og kontraktvilkår er tilgængelige på www.statensindkob.dk. Bemærk, at dette kræver login til hjemmesiden, som der kan anmodes om her.