Rammekontrakt om køb af sikringsydelser hos kontrolcentral er indgået

28-12-2011

Staten har indgået en ny indkøbsaftale for sikringsydelser hos kontrolcentral (Kontrolcentralaftalen), som er forpligtende for staten samt frivillig at tilmelde sig for selvejende institutioner mv.

 

Aftalen træder i kraft 1. januar 2012 og er gældende indtil 31. december 2014.Leverandør

Der er indgået kontrakt med G4S Security Services A/S som leverandør på aftalen.

 


Sortiment

Aftalen indeholder alarmabonnement, elevatorabonnement og øvrige sikringsydelser hos kontrolcentral.

 


Frist for tilmelding

Selvejende institutioner mv. kan tilslutte sig aftalen på samme vilkår som staten. Fristen for tilmelding er den 1. marts kl. 12.00. Herefter kan tilmelding kun ske efter Moderniseringsstyrelsens forudgående godkendelse.


Kontakt

For spørgsmål kan du kontakte Anders Næss på mail andns@modst.dk eller telefon 33 95 10 96.