Rammekontrakt vedrørende indkøb af vagtydelser er indgået

28-12-2011

Staten har indgået en ny indkøbsaftale for vagtydelser (Vagtaftalen), som er forpligtende for staten samt frivillig at tilmelde sig for kommuner, regioner og selvejende institutioner mv.

Aftalen træder i kraft 1. januar 2012 og er gældende indtil 31. december 2014.

Der er indgået seks regionale delaftaler, som dækker institutioner beliggende inden for henholdsvis Område Nordjylland, Område Midtjylland, Område Sydjylland, Område Fyn, Område Sjælland og Bornholm (minus hovedstaden) og Område Hovedstaden.  


Leverandører
Der er indgået rammekontrakter med følgende leverandører på de regionale delaftaler:

Delaftale 1 – Område Nordjylland:

- Alliance Security Services A/S
- Control N’ Security
- G4S Security Services A/S

Delaftale 2 – Område Midtjylland:

- Alliance Security Services A/S
- Control N’ Security
- G4S Security Services A/S

Delaftale 3 – Område Sydjylland:

- Alliance Security Services A/S
- G4S Security Services A/S

Delaftale 4 – Område Fyn:

- Alliance Security Services A/S
- G4S Security Services A/S

Delaftale 5 – Område Sjælland og Bornholm (minus hovedstaden):

- Alliance Security Services A/S
- G4S Security Services A/S

Område 6 – Område Hovedstaden:

- Alliance Security Services A/S
- Dansikring A/S
- G4S Security Services A/S


Sortiment
Aftalen indeholder et standardiseret sortiment inden for vagtsydelser og vagtrelaterede serviceydelser.


Frist for tilmelding
Kommuner, regioner og selvejende institutioner mv. kan tilslutte sig aftalerne på samme vilkår som staten. Fristen for tilmelding er den 1. marts kl. 12.00. Herefter kan tilmelding kun ske efter Moderniseringsstyrelsens forudgående godkendelse. 


Kontakt
For spørgsmål kan du kontakte Anders Næss på mail andns@modst.dk eller telefon 22 57 71 35