Rammekontrakt vedrørende indkøb af flytteydelser er indgået

21-12-2012

Staten har indgået en ny indkøbsaftale for Flytteydelser (Flytteaftalen), som er forpligtende for staten samt frivillig at tilmelde sig for selvejende institutioner mv.

Aftalen træder i kraft 1. januar 2013 og er gældende indtil 31. december 2014.

Der er indgået fire regionale delaftaler, som dækker institutioner beliggende inden for henholdsvis Område Nordjylland og nordlig del af Midtjylland, Område Sydjylland og sydlig del af Midtjylland, Område Fyn, Område Sjælland og Bornholm (minus Hovedstaden og nordlig del af Sjælland). Delaftalen for Område Hovedstaden og nordlig del af Sjælland er endnu ikke indgået.


Leverandører
Der er indgået rammekontrakter med følgende leverandører på fire af de fem delaftaler:

Delaftale 1 - Nordjylland og nordlig del af Midtjylland

 • J. Ødums eftf. A/S
 • Møbeltransport Danmark A/S
 • 3x34 Transport a.m.b.a.

Delaftale 2 - Sydjylland og sydlig del af Midtjylland

 • J. Ødums eftf. A/S
 • Møbeltransport Danmark A/S
 • 3x34 Transport a.m.b.a.

Delaftale 3 - Fyn

 • BRYDE & SØNNER A/S
 • Møbeltransport Danmark A/S
 • 3x34 Transport a.m.b.a.

Delaftale 4 - Sjælland og Bornholm (minus Hovedstaden og nordlig del af Sjælland)

 • Møbeltransport Danmark A/S
 • Adams Transport Co. ApS

Delaftale 5 – Hovedstaden og nordlig del af Sjælland
Delaftalen er endnu ikke indgået

Tilbuddene er blevet vurderet på baggrund af kriteriet økonomisk mest fordelagtige ud fra pris og kvalitet.


Sortiment og ydelser
Aftalen indeholder et standardiseret sortiment inden for flytteydelser herunder primært flytning af arbejdspladser (standard- og nettoarbejdspladser), enkelt genstande (borde, stole, reoler, skabe mv.), arkivflytning, midlertidig bufferopmagasinering, rømning- og oprydning, fra- og tilkobling af PC/skærme/tastatur mv.


Kontakt
For spørgsmål kan du kontakte Henrik Boesgaard Sørensen på tlf.: 22 57 71 34 eller hebos@modst.dk.